اخبار مهم

روایت تصویری

نظر سنجی نامزدهای شهر نقاب

کدام یک را اصلح می دانید؟
 • عظمی امیرکاظمی
 • رقيه جعفری
 • محمدحسین خرمی
 • محمدرضا داداری
 • مهدی رجایی فر
 • جعفرزمندی
 • بلال زورآبادی
 • شیخ ابراهیم سردارآبادی
 • مهدی سیرغانی
 • موسی الرضا شمس آبادی
 • محمد شمس آبادی
 • محمدرضا شمس آبادی
 • عليرضا شمسايي
 • حسين قاسمی
 • ابوالقاسم محمدي
 • محمد محمدی
 • محمدرضا فتح آبادی
 • محمد ملایجردی
 • سعید ملایجردی
 • علي ملكيان
 • حسن منجي فر
 • براتعلي ميرجهانگيري
 • مسعود نقابی
 • علی نقابی
 • هادی نقابی
 • علی نیکنام
 • علی اصغر وکیلی

گفت و گو ها

اطعام مساکین؛ منشاء ارتقاء فکری جامعه

گروه معارف- اطعام مساکین فقط به معنای غذا دادن نیست و شامل هر گونه کمک رسانی به نیازمندان می‌شود این کار علاوه بر نیل به شفاعت، منشاء بسیاری از خیرات در جامعه می‌شود که یکی از آنها ...

اخبار کانون های مساجد